Integritetspolicy


Så hanterar jag dina personuppgifter

Jag respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur jag behandlar dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som jag behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig

Jag, Susanna Hjelm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila susanna@tanketillprodukt.se


Vems uppgifter behandlar jag?

Jag hanterar mina klienters uppgifter i och med att jag har en relation i form av försäljning av tjänster. Jag hanterar alltid all personinformation med största sekretess och med diskretion.

Hur använder och skyddar jag personuppgifter?

1. Vad använder jag dina personuppgifter till?

 • I samband med att vi har möte, mejlar eller ringer så noterar jag i mitt CRM system vad vi kom överens om, eller när vi eventuellt skulle kontaktas nästa gång.


2. Vilka personuppgifter kan jag komma att samla in?

 • Namn, E-postadress, Mobiltelefonnummer.


3. Hur har jag samlat in dina personuppgifter?

 • När vi på något sätt har kontakt och ska ha en vidare dialog så lägger jag in namn, E-postadress, mobilnummer och eventuellt faktureringsadress.


4. Med vem delar jag informationen?

 • Jag delar inte dina personuppgifter med någon.


5. Vilka rättigheter har du?

 • Radering av personuppgifter: Du kan begära att dina personuppgifter raderas när som helst.

 • Rätt att göra invändning: Du har rätt att invända mot att jag använder dina personuppgifter.

 • Rättelse av personuppgifter: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

 • Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag: Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter jag bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag.


6. Hur länge behåller jag informationen?

 • Ibland arbetar jag en längre tid med mina klienter, då mina klienter är återkommande köpare av mina tjänster. Om du kontaktar mig och önskar att dina uppgifter raderas gör jag det.

​​

Laglig grund

För att jag som företagare ska kunna spara olika individers personuppgifter måste jag ha en laglig grund för detta. Om jag inte har laglig grund, kan jag inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och två av dem är aktuella för mig, Susanna Hjelm:

Samtycke – Du som person har gett mig din uttryckliga tillåtelse att hantera dina personuppgifter för vissa ändamål som du tydligt fått information om. Detta ska med fördel vara skriftligt. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och då måste vi sluta med den specifika behandlingen.


Mina kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med mig rörande dina personuppgifter kan du skicka ett e-post till susanna@tanketillprodukt.se På samma adress kan du:

 • Begära att få ut ett registerutdrag, begära ändring eller radering av dina personuppgifter.

 • Anmäla om du misstänker att dina personuppgifter på något sätt kommit obehörig tillhanda genom min behandling.

 • Skicka in synpunkter eller förslag rörande min Integritetspolicy.

 • Ställa frågor om min behandling av dina personuppgifter.

​​

Tillsynsmyndighet

Om du anser att jag, Susanna Hjelm, på något sätt brutit i min hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Kontaktuppgifter: